6.1.2.1 Arealer til støjfølsom anvendelse - Haderslev Kommune

Statisk kort
Statisk kort
  • Byfornyelse og udvikling af bymæssig bebyggelse indenfor støjkonsekvensområder omkring Forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesområder må kun ske med Erhvervs- og Vækstministerens tilladelse, og kun hvor støjniveauet ikke væsentligt overstiger LCDEN 55 dB.

Se støjkonsekvensområderne på kortet i 6.1.1

Se Forsvarsanlæg her.

Retningslinjen er afledt af planlovens §15 a stk. 3.

Der er ikke udlagt byfornyelsesområder indenfor støjkonsekvensområder omkring Forsvarets øvelsespladser m.m.