Arkitektur - Haderslev Kommune

Mål

Med arkitekturstrategien "Vores Arkitektur" vil byrådet sætte fokus på kvaliteten af vores fysiske omgivelser, som et vigtigt element i at udvikle en attraktiv og konkurrencedygtig kommune.

Arkitekturstrategien skal anvendes som et strategisk værktøj til at fremme den arkitektoniske kvalitet med mennesket i centrum og synliggøre kommunens potentialer for borgere, virksomheder og turister.

 

Redegørelse til mål

Arkitekturstrategien skal bane vejen for at arkitektur i Haderslev Kommune, både i større og mindre skala, indtænkes målrettet i udviklingen af kommunen. Vi vil derfor have fokus på:

Dialog og samarbejde
Vi vil udvikle og fastholde dialogen om arkitekturens betydning i alle relevante sammenhænge. Det skal blandt andet ske ved at videreføre det arkitekturforum med en bred repræsentation af interessenter på tværs af kommunen, som har været en stor del af arkitekturstrategiens tilblivelse.

De gode eksempler
Kommunen vil gå foran med de gode eksempler i egne projekter i byplanlægning, byggeri og anlæg. Kvaliteten skal sikres ved at styrke det interne samarbejde og øge fokus på arkitekturens muligheder.

Synlighed
Vi vil formidle de eksisterende arkitektoniske kvaliteter i nyt såvel som gammelt, og fortælle om det særlige ved Haderslev Kommune i samarbejde med relevante aktører som for eksempel Museum Sønderjylland og foreningen By og Land Haderslev.

Haderslev Havnefront

 

Vores Arkitektur - Haderslev Kommunes arkitekturstrategi

Arkitekturstrategi
Arkitekturstrategien handler om arkitektur i bred forstand, fra trapper og møbler over bygninger til parker, veje og landskaber i hele Haderslev Kommune.

Strategien indeholder i den første version tre temaer: Byrum, Boligområder og Landsbyer. De tre temaer er behandlet under de tværgående emner Identitet, Sundhed, Klima og Kommunikation. Strategien er ikke et færdigt dokument, men et dynamisk værktøj som skal videreudvikles løbende med nye temaer. Se strategien her.

Strategiens handleplan 2016-18 indeholder blandt andet:

  • Fejring af Arkitekturens dag med arrangementer den 1. oktober hvert år.
  • Uddeling af arkitekturpris hvert andet år, første gang i 2017.
  • Udvikling af undervisningsforløb om arkitektur til børn og unge i 2016.
  • Temadag om landsbyernes arkitektur og udvikling i 2017.
  • Udarbejdelse af et nyt tema til strategien i 2018.

Arkitekturforum
Arkitekturforum består af 12-15 repræsentanter fra en bred vifte af kommunens interesseorganisationer og foreninger. Gruppen har deltaget i arbejdet med strategien permanent og fik ved vedtagelsen af arkitekturstrategien udpeget 4 nye medlemmer fra byrådet. Medlemmerne vil mødes mindst 2 gange om året for at drøfte arkitektur i Haderslev Kommune og vil fremover deltage i at markere den landsdækkende ”Arkitekturens dag” hvert år omkring 1. oktober med lokale arrangementer.