Kortbilag

Kortbilag - Trekantområdet

Kortbilagene til den fælles del af kommuneplanen kan hentes nedenfor. De kan tage lidt tid at hente, da det er zoombare pdf-filer.

For Haderslevs delen findes de opdaterede kort i afsnittene "Hovedstruktur og retningslinjer" og "Rammer for lokalplanlægning".

pdf Kortbilag 1 - Bymønster.pdf (18.6 MB)

pdf Kortbilag 2 - Byerne.pdf (19.4 MB)

pdf Kortbilag 3 - Landbrug.pdf (21.7 MB)

pdf Kortbilag 4 - Skovrejsning.pdf (28.9 MB)

pdf Kortbilag 5 - Lavbundsarealer.pdf (20.4 MB)

pdf Kortbilag 6 - Naturområder.pdf (35.4 MB)

pdf Kortbilag 7 - Økologiske forbindelser.pdf (36.3 MB)

pdf Kortbilag 8 - Det grønne Danmarks kort.pdf (48.9 MB)

pdf Kortbilag 9 - Landskaber og kulturhistorie.pdf (19.6 MB)

pdf Kortbilag 10 - Turisme og friluftsliv.pdf (18.8 MB)

pdf Kortbilag 11 - Trekantområdets natur- og kystområder.pdf (19.5 MB)

pdf Kortbilag 12 - Infrastruktur.pdf (5.7 MB)

pdf Kortbilag 13 - Tekniske anlæg og støj.pdf (5.3 MB)

pdf Kortbilag 13a - Støjkortlægning langs statens veje.pdf (5.2 MB)

 

Kortbilag - Haderslev Kommune

pdf Detailhandel i Haderslev Kommune.pdf (3.2 MB)

pdf Kortbilag 1 - Bymønster.pdf (2.5 MB)

pdf Kortbilag 2 - Byerne.pdf (2.6 MB)

pdf Kortbilag 3 - Landbrug.pdf (2.7 MB)

pdf Kortbilag 4 - Skovrejsning.pdf (2.7 MB)

pdf Kortbilag 5 - Lavbundsarealer.pdf (2.6 MB)

pdf Kortbilag 6 - Naturområder.pdf (3 MB)

pdf Kortbilag 7 - Økologiske forbindelser.pdf (3 MB)

pdf Kortbilag 8 - Det grønne Danmarkskort.pdf (3.2 MB)

pdf Kortbilag 9 - Landskaber og kulturhistorie.pdf (3.1 MB)

pdf Kortbilag 10 - Turisme og friluftsliv.pdf (2.6 MB)

pdf Kortbilag 11 - Trekantområdets natur- og kystområder.pdf (2.6 MB)

pdf Kortbilag 12 - Infrastruktur.pdf (2.7 MB)

pdf Kortbilag 13 - Tekniske anlæg og støj.pdf (2.6 MB)

pdf Kortbilag 13a - Støjkortlægningen langs statens veje.pdf (3.1 MB)

 

Digitale kort - Haderslev Kommune

Alle kort over Haderslev Kommune anvendt i denne kommuneplan er samlet på det digitale kort. Her kan du som bruger tænde og slukke alle kort uafhængig af hinanden. Du kan ligeledes zoome rundt i kortet og søge på adresse, matrikel, stednavn, lokalplan, kommuneplanramme eller på temanavne i søgefeltet. Kortet findes her.

pdf

Se også Hvad gælder for mig