2.4.6. Lokalcentre

Statisk kort
Statisk kort
  • Der kan lokalplanlægges for butikker i lokalcentre, der maksimalt må være på 3.000 m². Størrelsen på de enkelte butikker må maksimalt være 1.000 m².
  • Rammer for lokalcentre fremgår af de lokale dele af kommuneplanen.

Lokalcentrene er angivet på ovenstående kort samt kortbilag 2.

Lokalbyerne er karakteriseret ved at have offentlige og/eller private funktioner såsom skoler og butikker, og de betjener derved det nære opland. I kommuneplanen er der mulighed for i lokalbyerne og i lokalområder i de større byer at udlægge arealer til butiksformål til den lokale forsyning. Lokalcentrene vises på kortbilag 2 med en signatur og rammen for lokalcentrene fremgår af de lokale dele af kommuneplanen.

Der er i planperioden i alt 6.630 m2 til nybyggeri og omdannelse til detailhandel i lokalbyerne, heraf er rammen for lokalbyen Sdr. Vilstrup på 2.630 m2.

For lokalcentret ved Erlev Bjerge i den sydlige del af Haderslev by er der i planperioden en ramme på 1.000 m2 til nybyggeri og omdannelse til udvalgsvarer.

 

Maksimal ramme for området

Maksimale butiksstørrelser i området

Eksisterende butiksareal

Samlet ramme for fremtidig butiksareal

Haderslev

(Erlev Bjerge)

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

 

2.000 m2

1.000 m2

 

 

1.000 m2

1.000 m2

 

 

2.000 m2

0 m2

 

 

2.000 m2

1.000 m2

Sommersted

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 m2

200 m2

 

1.000 m2

1.000 m2

 

230 m2

200 m2

 

430 m2

400 m2

Arnum

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 m2

200 m2

 

1.000 m2

1.000 m2

 

350 m2

160 m2

 

550 m2

360 m2

Bevtoft

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 m2

200 m2

 

1.000 m2

1.000 m2

 

650 m2

0 m2

 

850 m2

200 m2

Fjelstrup

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 m2

200 m2

 

1.000 m2

1.000 m2

 

350 m2

0 m2

 

5500 m2

200 m2

Hammelev

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 m2

200 m2

 

1.000 m2

1.000 m2

 

0 m2

500 m2

 

200 m2

700 m2

Hoptrup

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 m2

200 m2

 

1.000 m2

1.000 m2

 

950 m2

565 m2

 

1150 m2

765 m2

Over Jerstal

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 m2

200 m2

 

1.000 m2

1.000 m2

 

250 m2

0 m2

 

450 m2

200 m2

Marstrup

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 m2

200 m2

 

1.000 m2

1.000 m2

 

500 m2

0 m2

 

700 m2

200 m2

Sdr. Vilstrup

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

 

2.630 m2

(dagligvarer og udvalgs-varer til-sammen)

 

1.000 m2

1.000 m2

 

370 m2

0 m2

 

 

3.000 m2

(dagligvarer og udvalgs-varer til-sammen)

Øsby

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 m2

200 m2

 

1.000 m2

1.000 m2

 

325 m2

0 m2

 

525 m2

200 m2

Nustrup

Dagligvarer

Udvalgsvarer

 

200 m2

200 m2

 

 1.000 m2

1.000 m2

 

 655 m2

0 m2

 

855 m2

200 m2

Bruttoetagearealet for dagligvarer og udvalgsvarer tilsammen blev i forbindelse med detailhandelsanalysen fra 2016 opgjort til ca. 8.055 m2.

Med Kommuneplan 2017 er den maksimale ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal til dagligvarer og udvalgsvarer i lokalbyerne fastholdt på i alt 6.670 m2 og for lokalcentret ved Aabenraavej/Erlev Bjerge fastholdt på i alt 1.000 m2.