5.5.1 Vindmølleområder

Statisk kort
Statisk kort
  • Der må kun opstilles nye vindmøller inden for de udpegede vindmølleområder. Områdernes endelige afgrænsning og det maksimale antal møller i hvert område fastlægges endeligt i den nærmere planlægning af områderne.

Vindmølleområderne er vist på ovenstående kort samt kortbilag 13.

Udbygning af energiproduktionen fra vindmøller på land kan ske enten ved en sanering og udskiftning i vindmølleparken til færre, større og mere effektive vindmøller eller ved udlægning af nye vindmølleområder.

I henhold til planloven skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for placering af vindmøller i henhold til bekendtgørelse og vejledning for planlægning og opstilling af vindmøller. Opstilling af vindmøller kan i dag kun ske i områder, der er specifikt udpeget i en kommuneplan. Hvis man ønsker at opstille vindmøller uden for disse områder, skal det ske ved en supplerende planlægning.

Vindmølleplanen fra 2012 danner grundlag for udpegningen af vindmølleområder i Kommuneplan 2017. pdf Haderslev Vindmølleplan 2012.pdf (5.2 MB)

Udbyggede vindmølleområder

  • Ved Olufskær (rammeområde 23.40.TA.01 og 10.40.TA.01) og Hyrup (rammeområde 22.40.TA.01) sydøst for Haderslev by er der et område til og opstillet 2 grupper på hver 3 vindmøller.
  • Nord for Jegerup (rammeområde 11.40.TA.01) er der et område til og opstillet en gruppe på 4 vindmøller.

Områder til vindmøller over 120 m

  • Vest for Gram (rammeområde 12.40.TA.03- Nybøl) Vindmølleområde til 4 møller
  • Syd for Gram (rammeområde 12.40.TA.02 - Kastrup Enge) Vindmølleområde til mindst 25 møller
  • Nord for Haderslev (rammeområde 10.40.TA.03 - Krejsel) Vindmølleområde til mindst 4 møller

Vindmøllepark, Kastrup Enge

Byrådet besluttede ikke at vedtage plangrundlaget for etablering af vindmøller i området ved Kastrup Enge i august 2017. For at kommuneplanen afspejler byrådets beslutning, vil Haderslev Kommune arbejde for en revision af vindmølleplanen og de eksisterende vindmølleområder, i form af kommuneplantillæg.

Efter afgørelse af plangrundlag for vindmøller ved Kastrup Enge, vil Haderslev Kommune arbejde for en revision af Vindmølleplanen fra 2012.