2.2.3 Nye boliger og bevaringsværdi - Haderslev Kommune

Statisk kort
Statisk kort

Lokalbyerne Sdr. Vilstrup og Hoptrup samt landsbyerne Over Aastrup, Kastrup, Ørby, Grarup, Fole og Aarøsund samt Bæk Strand og Tampdrup Strand er omfattet af udpegningen for kulturhistoriske værdier.

  • Inden for de afgrænsede områder må byggeri til boligformål kun ske, såfremt de bevaringsværdige interesser ikke tilsidesættes.

De registrerede kulturhistoriske værdier i Haderslev Kommune er oplistet i afsnittet om kulturhistorie. Registreringen af disse er foretaget i 2000 af Sønderjyllands Amt og de sønderjyske museer.

pdfHaderslev Kulturhistorisk Registrering 2000.pdf (89.7 KB)

Den udpegning, der er omfattet af kommuneplanens retningslinjer, skal betragtes som foreløbig. Det er målet at foretage en grundig gennemgang af de foreliggende registreringer, der kan give anledning til revidering og til nye udpegninger.