Forord

Forord til kommuneplan 2017-2029

Trekantområdets kvaliteter, dets strategiske placering og evnen til at udnytte mulighederne i både konkurrence og samarbejde gør, at vi sammen med København og Århus i dag fremstår som et af landets mest betydningsfulde og attraktive vækst- og investeringsområder. Når vi i Trekantområdet arbejder sammen om en fælles kommuneplan, så er det med henblik på at styrke områdets samlede vækst og attraktivitet og samtidig skabe flere udviklingsmuligheder, end vores kommuner har hver for sig. Ligesom mange af de udfordringer, som vi står over for, kun kan løses i fællesskab. Vi ved, at verden er foranderlig. Trekantområdet er en funktionel storbyregion – en metropol på vej - som indbyggerne opfatter som deres naturlige nærområde, hvor de frit bevæger sig for at arbejde, shoppe, dyrke fritidsinteresser og deres sociale liv. Derfor er det også naturligt, at Haderslev Kommune er blevet en del af samarbejdet fra 1. januar 2016.

Foranderlighed, dynamik og bevægelighed forudsætter imidlertid styring og fysisk planlægning. Her er mange interesser i spil. Den politiske afvejning mellem forskellige hensyn og fastlæggelse af retningslinjerne for kommunens indsats er en central politisk prioriteringsopgave. Kommuneplan 2017-2029 sætter retning for Trekantområdets mål og regler for arealanvendelsen, og er den bærende plan, hvor borgere og virksomheder kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen. Det gælder bl.a. planlægning for erhverv, infrastruktur, nye vand- og naturindsatser og andre aktiviteter i det åbne land såsom placering af vindmøller, biogasanlæg mv.

Kommuneplan 2017 er et godt grundlag for, at Trekantområdets helt særlige kvaliteter og muligheder også i fremtiden udbygges og udnyttes optimalt.

Forord - Haderslev Kommune

Kommuneplanen beskriver, hvilken udvikling byrådet vil satse på i de kommende år. Kommuneplanen skal være med til at bevare og udvikle kvaliteterne i vores byområder og i det åbne land. Kommuneplanen beskriver desuden de regler og muligheder, vi som borgere i Haderslev Kommune skal kende til ved nye tiltag.

Haderslev Kommune har meget at tilbyde - et aktivt friluftsliv i ACTURE PARK, et rigt foreningsliv i landdistrikter og i byerne, Haderslev og Gram med historiske kulturmiljøer, en attraktiv havnefront med bl.a. StreetDome og uddannelsesinstitutioner, en varieret kyst og fjordstrækning samt et særpræget kulturlandskab. Der er optimale muligheder for ud- og indpendling i grænselandet og fra og til Trekantområdet pga. motorvejen E45 og kommunens geografiske placering. Tilsammen udgør alle disse kvaliteter et godt fundament for en fortsat positiv udvikling af kommunen.

Denne udgave af kommuneplanen er speciel og anderledes end tidligere versioner af Haderslev Kommunes kommuneplaner. Det er den fordi Haderslev Byråd også med denne plan manifesterer, at Haderslev Kommune pr. 1. januar 2016 er blevet en del af Trekantområdet. Som en del af samarbejdet i Trekantområdet indgår Haderslev Kommune også i et fælles plansamarbejde om kommuneplanlægning med de øvrige 6 Trekantskommuner.

Det betyder, at vores kommuneplan ikke kun sigter mod vores egne lokale forhold, men også mere bredt og overordnet på et fælles administrationsgrundlag m.m. for hele Trekantområdet. I revisionen af den fælles kommuneplan er der fokuseret på at sikre attraktive boligmiljøer og på Trekantområdets natur- og kystområder med henblik på at understøtte bosætningen og turismen i området.

Den fælles plan har vi underbygget med en lokal Haderslev Kommune - del, hvor planstrategiens prioriterede temaer er indarbejdet. Den lokale del af kommuneplanen har undergået en fuld revision.

Den fælles og den lokale del af kommuneplanen er integreret i vores digitale kommuneplan. Alle de lokale afsnit vil altid i overskriften slutte med "- Haderslev Kommune".

Kommuneplanen er blevet fremlagt som forslag i perioden 4. maj 2017 til og med den 20. juli 2017.

I høringsperioden den 13. juni 2017 blev der afholdt et borgermøde, hvor der indkom en række værdifulde inputs. Se referat her: Borgermøde - gode ideer og opmærsomhedspunkter.pdf

Haderslev Byråd vedtog kommuneplanen den 31. oktober 2017. Bekendtgørelse af kommuneplanen skete den 17. januar 2018.