Olie-og gasanlæg

Mål

Distribution af energi skal ske med stor forsyningssikkerhed og med så få gener for omgivelserne som muligt.

Der skal sikres de nødvendige arealreservationer til fremføring af nye transmissionsledninger for naturgas, naturgaslagre m.v.

 

Redegørelse til mål

Energiproduktion er nødvendig for det moderne samfund. Virksomheder er afhængige af at kunne få energi til produktionen, og borgere har brug for energi til husholdningen. Energiforsyning kræver en langsigtet planlægning. Det indgår i den nationale plan for omstilling til vedvarende energi, at fossile brændsler (herunder olie og naturgas) helt er udfaset i 2050, og at fossile brændsler til el- og varmeproduktion udfases i 2035. En væsentlig vedvarende energikilde er biogas, der kan opgraderes til naturgaskvalitet og distribueres i naturgasnettet. Det nuværende naturgasnet vil derfor fortsat have en væ- sentlig rolle som distributionsnet for gas produceret på vedvarende energikilder.

Læs mere om planlægning for vores energisystem i Syd- og Sønderjylland samt varmeforsyning i Haderslev Kommune i afsnittet om klima.