Kultur - Haderslev Kommune

Kulturaftaler i Haderslev
Kultursamarbejdet i Haderslev Kommune har retning mod både nord og syd. Mod nord er der kulturaftaler i Trekantområdet, der gør sig gældende. Mod syd har Kulturregion Sønderjylland-Schleswig siden 2013 gjort sig gældende.

Kulturregion Sønderjylland-Schleswig er en kulturaftale mellem tre tyske og fem danske partnere: Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Haderslev Kommune, Aabenraa Kommune, Tønder Kommune og Sønderborg Kommune samt Region Syddanmark. Kulturaftalen støttes, foruden af kommunerne på begge sider af grænsen, af Kulturstyrelsen, delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark. Ambitionen er, at aftalen skal styrke det fælles kulturrum og den fælles identitet på tværs af den dansk-tyske grænse. Formålet er at skabe nye dansk-tyske netværk, aktiviteter og kulturtilbud, som borgerne tager aktivt del i, og som giver dem lysten til at gå på opdagelse i hinandens aktiviteter og kulturtilbud.

I Kulturregion Sønderjylland-Schleswig er indsatområderne:

 • Fremme interkulturelle kompetencer hos børn, unge og voksne i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.
 • Styrke og forankre Kulturregion Sønderjylland-Schleswig som fælles kulturrum.
 • Styrke talentudviklingen blandt børn og unge på tværs af kulturelle, sociale og geografiske grænser i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.

Kultur og fritidspolitik
Haderslev Kultur- og fritidspolitik er under udarbejdelse. Tematikkerne er kultur, fritid og idræt - og tiltag indenfor Talent, Frivillighed og Tværgående, skal skabe sammenhæng på tværs af tematikkerne.

Der arbejdes efter flere principper i måden at implementere følgende nævnte mål på.

Et mål er at skabe mangfoldighed af talentmiljøer med markante fyrtårne, som inspirerer og skaber glæde for alle borgere. Talentmiljøerne rækker ud over kultur- og fritidsområdet og bygger bro til de øvrige kommunale indsatser som i fælleskab definerer Haderslev Kommunes brand og identitet.

Mål for talentmiljøerne er:

 • Synergier på tværs af kultur- og idrætsmiljøer.
 • Styrke øve-og træningsfællesskaberne.
 • Det hele menneske.
 • Understøttende netværk og supportfunktioner.

Et andet mål er at skabe et mangfoldigt og eksperimenterende kulturliv, som inspirerer og motiverer til engagement, fordybelse, udsyn og læring.

Mål for kulturens indsatsområder er:

 • Stærke kulturinstitutioner i samspil.
 • Vi ved, hvem vi er – kulturarven.
 • Mere end Haderslev – kulturaftalerne.
 • Kulturel mangfoldighed og frirum.
 • Musik og teater i vækst – kvalitet i top.

Se flere mål fra kultur og fritidspolitikken under afsnittet om Friluftsliv og Idræt.

Destination Sønderjylland og oplevelsesstrategien er med til at fremme samarbejdet og indsatsen på kulturområdet, hvor samarbejdet mellem erhverv, turisme og foreninger også ses ind i kultursammenhænge.

 • Styrke kulturlivet via samarbejde på tværs af handel, turisme, foreninger og kultur for at realisere større events der har en regional tiltrækningskraft.
 • Fremme kultur som involverende oplevelser.
 • Udvikle Lysfesten.

Lysfesten - lys på Kasernen