5.3.1 Færgehavne - Haderslev Kommune

Statisk kort
Statisk kort
  • Færgehavnene i Aarøsund og på Aarø skal sikres mulighed for nødvendige udvidelser og moderniseringer til opretholdelse af færgedriften.
  • Nye havneaktiviteter skal placeres i direkte tilknytning til de eksisterende havne.

I Haderslev Kommune er der,

  • Aarøsund havn, som omfatter færgehavn og fiskerihavn. Der er på havnen en virksomhed med sæsonbetonet fiskeforarbejdning.
  • Aarø havn, som omfatter færgehavn og fiskerihavn.

Traditionelle havneaktiviteter giver ofte anledning til støj- og eller lugtgener, der kan være uforenelige med tilgrænsende arealanvendelse som fx til boligformål.

Årøsund Færgehavn

Aarøsund og Aarø er nært sammenknyttet, da al transport fra og til Aarø altid er sket gennem havnen i Aarøsund. Fiskerihavnen er stadig aktiv, og Aarøsunds gamle bådebyggeri er også stadig i funktion.