10.12.BO.13 - 10.12.BO.13

10.12.BO.13

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  10.12.BO.13

 • Plannummer

  10.12.BO.13

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde (m)

  15

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde. Der kan ikke placeres offentlige og private servicefunktioner samt mindre erhvervsvirksomheder i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt etageboliger.

  Bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse maks. 30, for tæt-lav bebyggelse maks. 40 og for etageboliger maks. 50.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealer skal mindst svare til 50% af etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.