22.40.RE.02 - Rekreativt område Gammelbrovej øst

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Gammelbrovej øst

 • Plannummer

  22.40.RE.02

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Campingplads og vandrehjem

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Rekreativt område, med mulighed for etablering af vej med offentlig adgang til stranden. Resten af området skal henligge i naturtilstand, men kan afgræsses. Naturarealet kan bruges som friareal for campingpladsens lejere. 

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der må ikke opføres bebyggelse, etableres teltpladser, opstilles hytter eller legeredskaber eller lignende.

 • Trafikbetjening og parkering

  Den offentlige vej til stranden skal tilpasses landskabet.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares.

22.40.RE.02