22.40.TA.03 - Teknisk anlæg ved Hejsager Næsvej

22.40.TA.03

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Teknisk anlæg ved Hejsager Næsvej

 • Plannummer

  22.40.TA.03

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Biogasanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  35% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. bygningshøjde (m)

  20

 • Min. miljøklasse

  7

 • Max. miljøklasse

  7

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Teknisk anlæg

 • Områdets anvendelse

  Biogasanlæg. Lokalplanområdet må kun anvendes til biogasanlæg med tilhørende bygningsdele og faciliteter nødvendige for anlæggets drift.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Max bygningshøjde 20 meter. Skorstene dog op til 30 meter.

 • Særlige bestemmelser

  Anlægget skal udformes og indpasses i området, så det fremstår som en helhed og passer sig afdæmpet ind i det nære omgivende miljø. Bygningsanlæg skal udføres i afdæmpede materialer, i respekt og overensstemmelse med lokalområdets bygningskultur.