22.29.EH.01 - Erhvervsområde Aarø Havn

22.29.EH.01 - Erhvervsområde Aarø Havn

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Aarø Havn

 • Plannummer

  22.29.EH.01

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Havneerhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  2 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Min. miljøklasse

  3

 • Max. miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Havneformål samt aktiviteter, der naturligt kan indpasses i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte grund må ikke overstige 2 m3 pr. m2 grundareal og maks. 50% af grunden må bebygges. For andre anvendelser er bebyggelsesprocenten maks. 35. Undtaget for højdebestemmelsen er de for havnedriften nødvendige tekniske installationer (kraner o.l.). Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer, der efter byrådets skøn er skæmmende. Jordfarver og ikke reflekterende tagmaterialer kan anvendes.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsareal til den enkelte virksomhed skal mindst svare til 25 m2 pr. 100 m2 etageareal. For andre anvendelser skal opholdsarealet svare til etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Ved særlig forhold kan byrådet ændre parkerings kravet.