22.29.RE.02 - Rekreativt område Aarø by sydvest

22.29.RE.02 - Rekreativt område Aarø by sydvest

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Aarø by sydvest

 • Plannummer

  22.29.RE.02

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Jordbrugsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Offentligt grønt område til bynært fritidslandskab med anlæg m.v. til fritidsformål (fritidshaver, dyrehold, mindre bygninger, fælleshus o.l.). Landbrugsmæssig drift af ubenyttede arealer kan tillades.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der må kun opføres bebyggelse til fritidsformål. Mindre bygninger kan tillades, såfremt de indpasses i det omgivende landskab. Bebyggelsens udformning skal godkendes af byrådet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der må kun etableres mindre parkeringsanlæg efter byrådets nærmere godkendelse.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares.