22.30.RE.02 - Rekreativt område Aarøsund Havn

22.30.RE.02 - Rekreativt område Aarøsund Havn

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Aarøsund Havn

 • Plannummer

  22.30.RE.02

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Lystbådehavn

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til lystbådehavn, mindre erhverv og butikker i tilknytning til lystbådehavnen, oplag af både, byggeri for sejlklubberne, parkområde og lignende fritidsformål.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der må opføres mindre butikker, kiosker, klubhuse, legeplads, erhvervsbygninger og lignende samt servicebygninger og kollektive anlæg i tilknytning til områdets funktion som lystbådehavn. Til udvendige bygningssider skal anvendes materialer, der efter Byrådets skøn ikke er skæmmende. Jordfarver og ikke reflekterende tagmaterialer kan anvendes.

 • Trafikbetjening og parkering

  Omkring parkeringsplads - vinteropbevaring af både - skal der etableres et minimum 7,5 meter bredt beplantningsbælte mod landskabet. Rammeafgrænsningen indeholder både alternativ 1 og 2

 • Særlige bestemmelser

  I forbindelse med større udstykninger skal der udarbejdes en beplantningsplan efter byrådets nærmere anvisning.