22.40.LA.01 - Landområde Brunbjerg

22.40.LA.01 - Landområde Brunbjerg

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Landområde Brunbjerg

 • Plannummer

  22.40.LA.01

 • Anvendelse generelt

  Landområde

 • Specifik anvendelse

  Militære anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Landområde til øvelsesområde for Forsvaret.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der må kun opføres bebyggelse til militære øvelsesformål. Bebyggelsens omfang, placering og udformning skal godkendes af byrådet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal anlægges parkeringspladser efter byrådets anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende levende hegn skal bevares, medmindre byrådet giver tilladelse til fjernelse. Beplantning i området skal bestå af egnstypiske løvfældende arter. Der skal fastsættes bestemmelser, som begrænser almenhedens færdsel i området.