22.40.OF.01 - Område til offentlige formål Færgevej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Færgevej

 • Plannummer

  22.40.OF.01

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg, Uddannelsesinstitutioner

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  12

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Institutionsområde, skole, højskole, friskole o. lign. og sportshal med anlæg i tilkytning hertil. Tilknyttede funktioner som administration og boliger.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Karakteren af den nuværende bebyggelse fastholdes. Ny bebyggelse skal indgå som en helhed med den eksisterende bebyggelse.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til 50% af etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal anlægges parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende levende hegn skal bevares medmindre byrådet giver tilladelse til fjernelse. Beplantning i området skal bestå af egnstypiske løvfældende arter.

22.40.OF.01 - Område til offentlige formål Færgevej