22.40.RE.06 - Rekreativ område til feriecenter Ved Gammelbro

22.40.RE.06 - Rekreativ område til feriecenter Ved Gammelbro

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativ område til feriecenter Ved Gammelbro

 • Plannummer

  22.40.RE.06

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området må anvendes til feriecenter, med tilhørende ferielejligheder og hytter, samt servicebygninger.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelsen skal indpasse i landskabet.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal etableres opholds- og friarealer svarende til 100 % af etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Området skal trafikbetjenes af Gammelbrovej. Offentlig adgangsforhold til stranden skal bevares og understøttes.

 • Særlige bestemmelser

  Levende hegn i området skal bevares og understøttes.