19.10.OF.02 - Område til offentlige formål Kongevej

19.10.OF.02 - Område til offentlige formål Kongevej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Kongevej

 • Plannummer

  19.10.OF.02

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg, Uddannelsesinstitutioner

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Offentligt institutionsområde til skole og idrætsanlæg i tilknytning hertil.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal anlægges parkeringspladser efter Byrådets nærmere anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning må ikke fjernes uden Byrådets tilladelse. Afgrænsning mod landskabet skal udføres med egnstypisk beplantning.