19.10.TA.01 - Område til tekniske anlæg Poppelvej

19.10.TA.01 - Område til tekniske anlæg Poppelvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til tekniske anlæg Poppelvej

 • Plannummer

  19.10.TA.01

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Forsyningsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til tekniske anlæg, herunder vandværk og antennemast.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares.