19.10.TA.02 - Tekniske anlæg Mejerivej

19.10.TA.02 - Tekniske anlæg Mejerivej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Tekniske anlæg Mejerivej

 • Plannummer

  19.10.TA.02

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål, Tekniske anlæg, Forsyningsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til tekniske anlæg. Brandstation og lignende.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning må ikke fjernes uden Byrådets tilladelse.