16.10.EH.03 - Erhvervsområde Farvergården

static-map
Henter kort...
static-map

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Farvergården

 • Plannummer

  16.10.EH.03

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Let industri og håndværk, Transport- og logistikvirksomheder

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Min. miljøklasse

  2

 • Max. miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, som ikke medfører særlige miljøgener. Der kan etableres én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Afstand til skel skal min. være 4 m. Intet punkt af en bygning må hæves mere end 8,5 meter over det omgivende terræn bortset fra tilfælde, hvor særlige hensyn til indretning og drift nødvendiggør en større højde. Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver m.v. Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til gene eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 m2 pr. 100 m2 etageareal, dog mindst 15 m2 opholdsareal pr. 100 m2 kontorareal.

16.10.EH.03 - Erhvervsområde Farvergården