16.10.OF.02 - Område til offentlige formål Galstedvej

16.10.OF.02 - Område til offentlige formål Galstedvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Galstedvej

 • Plannummer

  16.10.OF.02

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål, 7131

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til offentlige formål, børnehave og lignende institutioner.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal anlægges parkeringspladser efter byrådets anvisning