16.10.OF.03 - Område til offentlige formål Krügersvej

16.10.OF.03 - Område til offentlige formål Krügersvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Krügersvej

 • Plannummer

  16.10.OF.03

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Religiøse institutioner og gravpladser

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til offentlige formål i form af kirke, kirkegård, præstegård m.v.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares.