16.10.RE.02 - Rekreativt område Hyrupvej

16.10.RE.02 - Rekreativt område Hyrupvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Hyrupvej

 • Plannummer

  16.10.RE.02

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til idrætsanlæg og andre rekreative formål. Der kan opføres haller og andre bygninger.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal reserveres areal til parkeringspladser efter byrådets anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal etableres en passende beplantning langs områdets grænser.