16.10.TA.01 - Område til tekniske anlæg Diagonalvej

16.10.TA.01 - Område til tekniske anlæg Diagonalvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til tekniske anlæg Diagonalvej

 • Plannummer

  16.10.TA.01

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Rensningsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  20% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til tekniske anlæg. Området må kun anvendes til renseanlæg med dertil hørende bassiner, bygninger og tekniske anlæg.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der kan opføres byggeri, som er nødvendigt for driften af et renseanlæg, f.eks. maskinhus, mandskabsrum med dertil hørende faciliteter.

 • Særlige bestemmelser

  Området afsluttes med en bred afskærmende beplantning bestående af egnstypiske løvfældende arter.