16.10.TA.02 - Tekniskanlæg ved Langvej

16.10.TA.02 - Tekniskanlæg ved Langvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Aflyst

 • Plannavn

  Tekniskanlæg ved Langvej

 • Plannummer

  16.10.TA.02

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Forsyningsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Min. miljøklasse

  7

 • Max. miljøklasse

  7

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Biogasanlæg med tilhørende tekniske anlæg. Der må ikke etableres boliger i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelse til tanke til anlæggets drift må opføres i max. 26 meters højde. Øvrige driftsbygninger må opføres i max. 14 meters højde. Skorstene må opføres i max. 28 meters højde.

 • Særlige forhold

  Bebyggelse til tanke til anlæggets drift må opføres i max. 26 meters højde. Øvrige driftsbygninger må opføres i max. 14 meters højde. Skorstene må opføres i max. 28 meters højde.