16.20.BE.02 - Blandet bolig- og erhvervsområde Strandelhjørn Bygade syd

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Blandet bolig- og erhvervsområde Strandelhjørn Bygade syd

 • Plannummer

  16.20.BE.02

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Landsbyområde, Erhvervsområde, Område til offentlige formål, Jordbrugsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området skal anvendes til landbrugsformål, boligformål, offentlige formål og erhverv, som kan indpasses i landsbymiljøet.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Nybyggeri og tilbygninger skal indpasses i området, så landsbypræget kan bibeholdes. Der kan eventuelt gives tilladelse til et større etageantal end 1 etage med udnyttet tagetage, når det er nødvendigt for det tilladte formål.

16.20.BE.02 - Blandet bolig- og erhvervsområde Strandelhjørn Bygade syd