21.10.OF.04 - Område til offentlige formål Fjelstrup Nørrevej

21.10.OF.04 - Område til offentlige formål Fjelstrup Nørrevej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Fjelstrup Nørrevej

 • Plannummer

  21.10.OF.04

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, 7131

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til offentlige formål. Institutioner og boliger.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse.

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsareal skal mindst svare til etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal anlægges parkeringspladser efter byrådets anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares.