21.10.RE.01 - Rekreativt område Fjelstrup Landevej

21.10.RE.01 - Rekreativt område Fjelstrup Landevej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Fjelstrup Landevej

 • Plannummer

  21.10.RE.01

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt grønt område til fælles brug for byens borgere.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse, der er nødvendig for områdets anvendelse som fælles grønt område.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal etableres en afskærmende beplantning mod det åbne land.