21.10.RE.02 - Rekreativt område Stadionalle

21.10.RE.02 - Rekreativt område Stadionalle

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Stadionalle

 • Plannummer

  21.10.RE.02

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til sportsanlæg herunder sportshal og andre bygninger til sportsformål.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Bebyggelsen skal udgøre en helhed.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal udlægges areal til parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Der skal etableres en afskærmende beplantning mod det åbne land.