21.25.EH.01 - Erhvervsområde ved Kapdrupvej

21.25.EH.01 - Erhvervsområde ved Kapdrupvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde ved Kapdrupvej

 • Plannummer

  21.25.EH.01

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Let industri og håndværk

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  10

 • Max. miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde. Området kan ikke anvendes til miljøbelastende erhvervsformål.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Kontor, lager, værksteder og lignende. Der må opføres én bolig i området, når denne bebos af virksomhedens indehaver eller en ansat f.eks. portner. Bebyggelse skal til stadighed fremstå som en harmonisk helhed med hensyn til udformnng, materialevalg og farver.

 • Opholds- og friarealer

  Friarealer skal holdes i et ordenligt udseende, ligesom udendørs oplag skal gives et planlagt og ordnet udseende.