21.26.BE.01 - Blandet bolig- og erhvervsområde Præsteskoven

21.26.BE.01 - Blandet bolig- og erhvervsområde Præsteskoven

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Blandet bolig- og erhvervsområde Præsteskoven

 • Plannummer

  21.26.BE.01

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Blandet bolig- og erhvervsområde.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal etableres det nødvendige antal parkeringspladser.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Der skal etableres en afskærmende beplantning mod det åbne land.