21.40.RE.01 - Rekreativt område Gammel Hejlsmindevej

21.40.RE.01 - Rekreativt område Gammel Hejlsmindevej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Gammel Hejlsmindevej

 • Plannummer

  21.40.RE.01

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  10

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området kan anvendes til rideklub med tilhørende aktiviteter. Såfremt rideklubben ophører, skal ejendommen drives som en almindelig landbrugsejendom.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Eksisterende bygninger. Eksisterende stuehus på 280 m2 etageareal samt driftsbygninger og ridehal på 1276 m2.
  Der vil kunne opføres nye bygninger efter gældende retningslinier. Bebyggelsen skal til stadighed fremstå som en harmonisk helhed med hensyn til udformning, materialevalg og farver.

 • Opholds- og friarealer

  Friarealer skal holdes i et ordentligt udseende.

 • Trafikbetjening og parkering

  Tilkørselsforhold samt omfang og placering af veje og parkeringsarealer ændres ikke i forhold til den nuværende tilstand.