21.40.RE.03 - Rekreativt område til feriecenter ved Sandersvig

21.40.RE.03 - Rekreativt område til feriecenter ved Sandersvig

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område til feriecenter ved Sandersvig

 • Plannummer

  21.40.RE.03

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Ferie- og kongrescenter

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  10% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Offentlighedens adgang skal understøttes og synliggøres. Området skal anvendes til en selvstændig erhvervsvirksomhed(hoteldrift), der modtager overnattende gæster med mulighed for servering. Der er mulighed for at anlægge feriehytter og feriehuse, ridehal, multihal og legeland.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelsens skal tilpasses og understøtte landskabsværdierne. Hotellets serverings- og overnatningsfaciliteter skal fremtræde som et samlet anlæg.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal etableres ophold- og friarealer svarende til 100% af etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Vej adgang skal ske fra Espagervej. Offentlighedens adgang skal understøttes og synliggøres.Der skal sikres stiforbindelser igennem område, samt til og fra stranden.

 • Særlige bestemmelser

  Levende hegn skal bevares og nye skal etableres og tilpasses hegnsstrukturen i området.