21.40.TA.01 - Område til tekniske anlæg Rylandsmarkvej

21.40.TA.01 - Område til tekniske anlæg Rylandsmarkvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til tekniske anlæg Rylandsmarkvej

 • Plannummer

  21.40.TA.01

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Lufthavn

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til tekniske anlæg. Flyveplads.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse.

 • Særlige bestemmelser

  Ved flyvepladsens ophør skal ejendommen overgå til landbrugsformål.