12.10.BE.04 - Blandet bolig- og erhvervsområde Sønderbyvej

12.10.BE.04 - Blandet bolig- og erhvervsområde Sønderbyvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Blandet bolig- og erhvervsområde Sønderbyvej

 • Plannummer

  12.10.BE.04

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Område til offentlige formål, Parkeringsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Blandet bolig- og erhvervsområde til liberale erhverv, mindre ikke generende fremstillings- og servicevirksomheder, boligbebyggelse, offentlige formål, parkering mv. Der kan ikke placeres detailhandelsbutikker.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal tilvejebringes nødvendigt udendørs opholdsareal til den enkelte ejendoms aktuelle anvendelse.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal tilvejebringes nødvendigt parkeringsareal til den enkelte ejendoms aktuelle anvendelse.