12.10.BE.05 - Blandet bolig- og erhvervsområde Sønderbyvej vest

12.10.BE.05 - Blandet bolig- og erhvervsområde Sønderbyvej vest

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Blandet bolig- og erhvervsområde Sønderbyvej vest

 • Plannummer

  12.10.BE.05

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Erhvervsområde, Butikker

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til blandet bolig og erhverv. 2 - 4 detailhandelsbutikker, varegård, personalefaciliteter og andre nødvendige anlæg til butikkernes drift.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for åben-lav bebyggelse maks. 30, for tæt-lav bebyggelse 40 og for anden bebyggelse 50. Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvarebutik må maksimalt være 3.500 m2 og for den enkelte udvalgsvarebutik maksimalt 2.000 m2.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal etableres skærmende beplantning mellem området og de tilgrænsende boligområder.