12.10.OF.03 - Område til offentlige formål Slotsvej

12.10.OF.03 - Område til offentlige formål Slotsvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Slotsvej

 • Plannummer

  12.10.OF.03

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Uddannelsesinstitutioner

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til offentlige formål, boligformål, liberale erhverv og mindre ikke generende virksomheder.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse må ikke overstige 25, for tæt-lav bebyggelse 35. Bebyggelsesprocenten for bebyggelse til andre formål må ikke overstige 60, men kan fastsættes af byrådet, hvor det findes rimeligt.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres nødvendigt opholdsareal i forhold til anvendelsen af den enkelte ejendom.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal reserveres nødvendigt parkeringsareal i forhold til anvendelsen af den enkelte ejendom.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Ved samlede parkeringspladser skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.