12.10.OF.04 - Område til offentlige formål Stadionvej

12.10.OF.04 - Område til offentlige formål Stadionvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Stadionvej

 • Plannummer

  12.10.OF.04

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Sports- og idrætsanlæg, Uddannelsesinstitutioner

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til offentlige formål bl.a. skole, stadion, svømmehal, sportshal og lægehus.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres nødvendigt opholdsareal i forhold til anvendelsen af den enkelte ejendom.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal reserveres nødvendigt parkeringsareal i forhold til anvendelsen af den enkelte ejendom.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Ved samlede parkeringspladser skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.