12.10.OF.07 - Område til offentlige formål Skyttevej

12.10.OF.07 - Område til offentlige formål Skyttevej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Skyttevej

 • Plannummer

  12.10.OF.07

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Uddannelsesinstitutioner

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Offentligt område til undervisningsformål.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Bebyggelsen skal udgøre en helhed.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til 50% af etagearealet

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal anlægges parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Ved samlede parkeringspladser skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.