12.10.RE.01 - Rekreativt område Lundekobbel

12.10.RE.01 - Rekreativt område Lundekobbel

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Lundekobbel

 • Plannummer

  12.10.RE.01

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg, Parkeringsanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til idrætsformål. Der kan etableres idrætsaktiviteter, lysbaner, tribune, markedsplads, parkeringspladser m.v.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal etableres en afskærmende beplantning mod det åbne land. Karakteristisk beplantning skal bevares.