12.10.RE.02 - Gram Slotspark

12.10.RE.02 - Gram Slotspark

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Gram Slotspark

 • Plannummer

  12.10.RE.02

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område. Haveanlæg, park og skov.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der må kun opføres de nødvendige bygninger for områdes anvendelse til rekreative formål.