12.10.RE.04 - Rekreativt område Råstedhøjvej

12.10.RE.04 - Rekreativt område Råstedhøjvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Råstedhøjvej

 • Plannummer

  12.10.RE.04

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Religiøse institutioner og gravpladser, Naturområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til rekreative formål. Naturområde, græsningsareal, mindre anlæg i forbindelse med vandløbs- og spildevandsregulering, kirkegård m.v.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der må kun opføres de nødvendige bygninger for områdes anvendelse til rekreative formål.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares.