12.10.TA.02 - Teknisk anlæg Jenningvej

12.10.TA.02 - Teknisk anlæg Jenningvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Teknisk anlæg Jenningvej

 • Plannummer

  12.10.TA.02

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Forsyningsanlæg, Solenergianlæg

 • Fremtidig zonestatus

  By- og landzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  6

 • Min. miljøklasse

  2

 • Max. miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Solfangere med tilhørende tekniske anlæg, herunder damvarmelager (sæsonlager for varmt vand). Der må ikke etableres boliger i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bygningshøjden må fraviges, hvor virksomhedens drift nødvendiggør dette.

 • Opholds- og friarealer

  Nødvendigt opholdsareal udlægges.