12.40.OF.01 - Område til offentlige formål Slotsvej

12.40.OF.01 - Område til offentlige formål Slotsvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Slotsvej

 • Plannummer

  12.40.OF.01

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Kulturelle institutioner

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området må kun anvendes til institutionsbyggeri, såsom museum m.m. samt bygning for oplag af materiel i forbindelse med gravearbejde i lergrav m.v.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Eksisterende bygninger må indgå i det fremtidige byggeri eller fjernes.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal udlægges areal til parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning.