12.40.RE.01 - Rekreativt område Folevej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Folevej

 • Plannummer

  12.40.RE.01

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  1% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til lystfiskersø med tilhørende bebyggelser og anlæg. Der kan etableres areal til placering af autocampere og tilhørende servicebygning.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Byrådet skal i hvert enkelt tilfælde give tilladelse til en bygnings endelige udformning for at
  opnå størst mulig harmoni i området.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares.

12.40.RE.01 - Rekreativt område Folevej