12.40.TA.02 - Teknisk anlæg ved Kastrup Enge, Gram

12.40.TA.02 - Teknisk anlæg ved Kastrup Enge, Gram

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Teknisk anlæg ved Kastrup Enge, Gram

 • Plannummer

  12.40.TA.02

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Vindmølleanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Min. miljøklasse

  5

 • Max. miljøklasse

  7

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til teknisk anlæg. Vindmølleområde til mindst 25 og maksimalt 96 vindmøller mellem 120 m over terræn og 152 m over havets overflade DVR i højden, samt teknikhuse.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Vindmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster, have samme udseende og opstilles som et samlet projekt, vingerne skal have samme omdrejningsretning og hastighed. Navhøjde og vingediameter skal have et forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,3.

 • Særlige bestemmelser

  Skyggekast skal begrænses til maksimalt 10 timer/år. Min- max afstand mellem møller ift. rotordiameter x (3-5). Ved delvis realisering af vindmølleområdet skal vindmøllerne opsættes i ubrudt rækkefølge, så der skabes et sammenhængende og ensartet mønster. Ved delvis realisering skal udbygningen ske fra øst mod vest.
  Forud for opstilling af vindmøller i området skal foretages analyse af møllernes indflydelse på Forsvarets flyvekontrolradar i Skrydstrup. Der kan efter en samlet vurdering og efter en visuallisering af det konkrete projekt kan der tillades en fravigelse op til 1.1,4. Dog ikke hvis det er en negativpåvirkning af landskabet.