12.40.TA.03 - Teknisk anlæg ved Nybøl, Gram

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Teknisk anlæg ved Nybøl, Gram

 • Plannummer

  12.40.TA.03

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Vindmølleanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Min. miljøklasse

  5

 • Max. miljøklasse

  7

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til teknisk anlæg. Vindmølleområde til 4 og maksimalt 8 vindmøller mellem 120 m over terræn og 152 m (DVR) over havets overfalde i højden, samt teknikhuse.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Vindmøllerne skal opstilles i et let opfatteligt geometrisk mønster, have samme udseende og opstilles som et samlet projekt, vingerne skal have samme omdrejningsretning og hastighed. Navhøjde og vingediameter skal have et forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,3.

 • Særlige bestemmelser

  Skyggekast skal begrænses til maksimalt 10 timer/år. Min- max afstand mellem møller ift. rotordiameter x (3-4). Ved delvis realisering af vindmølleområdet skal vindmøllerne opsættes i ubrudt rækkefølge, så der skabes et sammenhængende og ensartet mønster.

12.40.TA.03 - Teknisk anlæg ved Nybøl, Gram